Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 01/04/2022

Chính Sách Bảo Mật này của CÔNG TY CỔ PHẦN ART APP ("2ĐẸP", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") áp dụng cho các hoạt động của sản phẩm mạng xã hội 2ĐẸP mà chúng tôi cung cấp thông qua trang 2dep.vn và ứng dụng di động 2ĐẸP của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ"). Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của từng khách truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người Dùng”).

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả thông tin chúng tôi thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó. Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ sẽ cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách của chúng tôi và sự đồng ý hoàn toàn của bạn đối với phạm vi và các mục đích của chúng tôi trong việc sử dụng, xử lý và thu thập thông tin cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. Nếu bạn không thể đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Thông tin khi đăng ký

Khi bạn đăng ký tài khoản để sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cá nhân này để tạo tài khoản cho bạn; các thông tin cá nhân này bao gồm:

 • Họ tên;
 • Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Địa chỉ email;
 • Số điện thoại;
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (số, ngày cấp, nơi cấp).

Thông tin dữ liệu truy cập

Khi bạn sử dụng 2ĐẸP, máy chủ của chúng tôi lưu lại thông tin (“dữ liệu truy cập”) mà trình duyệt của bạn tự động gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang thông tin điện tử. Dữ liệu truy cập này bao gồm:

 • Địa chỉ IP;
 • Địa chỉ trang thông tin điện tử;
 • Hoạt động của bạn trên các trang thông tin điện tử bạn truy cập mà có kết hợp các tính năng của 2ĐẸP (ví dụ như nút “Bookmark/Dấu trang”);
 • Lịch sử tìm kiếm liên quan đến 2ĐẸP;
 • Loại trình duyệt và cài đặt;
 • Ngày, giờ và nhật ký thực hiện thao tác trên 2ĐẸP;
 • Cách thức bạn đã sử dụng 2ĐẸP;
 • Dữ liệu cookies: hầu hết các trình duyệt mạng được cài đặt để chấp nhận cookies theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn để cài đặt trình duyệt của bạn để xóa bỏ hoặc từ chối cookies của bên cung cấp dịch vụ. Xin lưu ý rằng việc bạn chọn xóa bỏ hoặc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch Vụ của chúng tôi.
 • Tên, kiểu thiết bị và dữ liệu thiết bị liên quan đến 2ĐẸP;
 • Số định danh cho các bên quảng cáo ví dụ như ADID hoặc IDFA;
 • Vị trí địa lý;
 • Nhà cung cấp dịch vụ mạng;
 • Thông tin về hệ điều hành. 

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập từ bạn và về bạn để cung cấp và vận hành các Dịch Vụ, phản hồi các yêu cầu của bạn, và cung cấp Dịch Vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ và sử dụng thông tin trong lãnh thổ Việt Nam và/hoặc ở nước ngoài để:

Điều chỉnh những thông tin mà chúng tôi có thể gửi hoặc hiển thị đến bạn, đề xuất các tùy chỉnh về vị trí và cá nhân hóa những trải nghiệm của bạn trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

 • Gửi cho bạn những thông báo, thông tin Dịch Vụ mới và các email liên lạc của chúng tôi.
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn việc gửi thư rác hoặc các hành vi không được phép hoặc bất hợp pháp khác.
 • Hiểu rõ hơn về cách thức người sử dụng truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đều trên cơ sở tổng hợp và cá thể hóa, nhằm cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi và đáp ứng được những mong muốn, sở thích của Người Dùng, và cho các mục đích nghiên cứu và phân tích khác.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Bảo mật thông tin của người sử dụng 2ĐẸP luôn là một trong những nguyên tắc và tiêu chí hoạt động quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh việc thông tin của bạn bị lộ, bị đánh cắp hoặc điều chỉnh, sử dụng ngoài ý muốn của bạn bao gồm các biện pháp kỹ thuật công nghệ thông tin và quản lý nhân sự chặt chẽ. Mặc dù chúng tôi cũng hạn chế tối đa việc phải chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, chúng tôi muốn bạn biết rằng để phục vụ cho việc vận hành 2ĐẸP và cung cấp cho bạn Dịch Vụ với chất lượng tốt nhất, chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho các đối tượng và trong các trường hợp sau:

Các công ty trong cùng tập đoàn của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho các công ty trong cùng tập đoàn của chúng tôi cho mục đích báo cáo và cải thiện tình trạng bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi hoặc để các công ty trong tập đoàn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các công ty này cho bạn.

Các bên cung cấp dịch vụ thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba là các bên bán hàng, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của 2ĐẸP hoặc phát triển, cải thiện, sửa chữa Dịch Vụ của chúng tôi.

Chuyển giao kinh doanh

Chúng tôi có thể chuyển giao những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được cho tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đàm phán, ký kết trong các quá trình hợp nhất, sáp nhập, mua bán tài sản, cổ phần của công ty, cấp vốn, hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Các bên thứ ba và đối tác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba là đối tác của chúng tôi, bao gồm các nhà quảng cáo và nghiên cứu.

Đáp ứng các thủ tục pháp lý

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh, quyết định của tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các thủ tục pháp lý khác. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng khác, thông tin về vị trí của bạn, hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi thu thập từ bạn và thiết bị của bạn.

Bảo vệ chúng tôi và những người khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu chúng tôi thấy rằng điều đó là cần thiết cho việc điều tra, ngăn chặn, hoặc hành động đối với những hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi hoặc Chính Sách này, hoặc như là một chứng cứ trong quá trình tố tụng mà chúng tôi có liên quan.

Thông tin tổng hợp và không xác định

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những thông tin tổng hợp hoặc thông tin không xác định danh tính về người sử dụng với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự.

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Liên kết của bên thứ ba

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng các trang thông tin điện tử đã được liên kết đó không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà được điều chỉnh bởi các Chính Sách bảo mật của các trang thông tin điện tử của bên thứ ba đó.

Cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin đã cung cấp

Trong trường hợp bạn muốn cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể thực hiện một trong các cách sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn để cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ các thông tin mà bạn đã đăng ký trong hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn có toàn quyền thực hiện động tác này và 2ĐẸP có chức năng để cho phép bạn thực hiện quyền này;
 • Liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua email: [email protected] để đề nghị cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ những thông tin mà bạn không thể tự mình cập nhật, sửa đổi được.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng:

 • Một số thông tin có thể không được thay đổi vì chúng mang tính duy nhất và có đăng ký với bên thứ ba khác bao gồm cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như là thông tin về chứng minh nhân dân của bạn).
 • Đối với trường hợp hủy bỏ thông tin cá nhân, việc này đôi lúc phải thực hiện bằng cách hủy bỏ tài khoản của bạn trên 2ĐẸP kèm theo việc xóa bỏ tất cả các nội dung, hành vi sử dụng Dịch Vụ được thể hiện công khai của bạn trên 2ĐẸP. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin thu thập từ bạn trong hệ thống (không công khai) trong vòng 2 năm kể từ ngày khởi tạo vì đây là yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Thay đổi Chính Sách này

Chính Sách này hiện được áp dụng kể từ Ngày Có Hiệu Lực được nêu ở trên. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên 2ĐẸP, vì vậy xin hãy đảm bảo việc kiểm tra định kỳ Chính Sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào đã được ban hành của Chính Sách này cấu thành sự đồng ý và chấp thuận hoàn toàn của bạn đối với Chính Sách đã được cập nhật đó.

Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ nội dung nào về các vấn đề bảo mật của Dịch Vụ của chúng tôi, hoặc muốn gửi khiếu nại, xin vui lòng với chúng tôi qua email [email protected] .

Cập nhật ngày 01 tháng 04 năm 2022