RSS của 2dep.vn

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do 2dep.vn cung cấp

Trang chủ RSS 
Bạnbiếtgìchưa RSS 
  | - - - Nóng trên MXH RSS 
  | - - - GU sống RSS 
  | - - - Nhật ký showbiz RSS 
  | - - - Thế giới động vật RSS 
Sống đẹp sống nhàn RSS 
  | - - - Ngắm RSS 
  | - - - Không gian sống RSS 
  | - - - Chat với Chuyên gia RSS 
  | - - - How to RSS 
Beautory RSS 
  | - - - Lên đồ RSS 
  | - - - Chăm da họa mặt RSS 
  | - - - Độ dáng RSS 
  | - - - Fashion icon RSS 
Đẹp Portrait RSS 
Trải nghiệm RSS 
  | - - - Ăn sung uống sướng RSS 
  | - - - Cuồng chân RSS 
Thương hiệu RSS 
Xả RSS 
Nghiên cứu RSS 
Video RSS 
Podcast RSS 

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ 2dep.vn
2dep.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.