Xem tuổi xông đất năm 2021 cho tuổi Ngọ tiền vô như nước, phát công danh

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 09/02/2021 10:01 (GMT +7)
Chọn đúng người xông nhà đầu năm, xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Ngọ phù hợp cũng là một trong những cách tăng cát khí hiệu quả ngay những ngày đầu năm mới.
Hashtag #Tuổi xông đất #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Canh Ngọ 1990

TUỔI XÔNG ĐẤT 2021 TỐT - NÊN CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT 2O21 XẤU - NÊN TRÁNH
Tân Tỵ 1941 (Tốt) Canh Dần 1950 (Xấu) 
Nhâm Dần 1962 (Tốt) Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)
Ất Tỵ 1965 (Tốt) Canh Ngọ 1990 (Xấu)
Bính Dần 1986 (Tốt) Ất Dậu 1945 (Xấu)
Đinh Dậu 1957 (Khá) Giáp Dần 1974 (Xấu)
Bính Thân 1956 (Khá) Tân Dậu 1981 (Xấu)
Ất Mùi 1955 (Khá) Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
Canh Tuất 1970 (Khá) Mậu Tuất 1958 (Xấu)
Tân Hợi 1971 (Khá) Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
Kỷ Mùi 1979 (Khá) Canh Thân 1980 (Xấu)

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Mậu Ngọ 1978

TUỔI XÔNG ĐẤT 2021 TỐT - NÊN CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT 2O21 XẤU - NÊN TRÁNH
Bính Dần 1986 (Khá) Nhâm Tý 1972 (Xấu)
Mậu Dần 1998 (Khá) Qúy Mùi 1943 (Xấu)
Bính Thân 1956 (Khá) Giáp Tý 1984 (Xấu)
Bính Tuất 1946 (Khá) Ất Sửu 1985 (Xấu)
Ất Tỵ 1965 (Khá) Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
Kỷ Dậu 1969 (Khá) Qúy Mão 1963 (Xấu)
Đinh Tỵ 1977 (Khá) Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
Đinh Dậu 1957 (Trung bình) Qúy Sửu 1973 (Xấu)
Tân Tỵ 1941 (Trung bình) Giáp Dần 1974 (Xấu)
Canh Dần 1950 (Trung bình) Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
Xem tuổi xông đất năm 2021 cho tuổi Ngọ tiền vô như nước, phát công danh - Ảnh 1

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Bính Ngọ 1966

TUỔI XÔNG ĐẤT 2021 TỐT - NÊN CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT 2O21 XẤU - NÊN TRÁNH
Tân Tỵ 1941 (Tốt) Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
Nhâm Dần 1962 (Khá) Tân Sửu 1961 (Xấu)
Tân Hợi 1971 (Khá) Ất Dậu 1945 (Xấu)
Ất Mùi 1955 (Khá) Giáp Thân 1944 (Xấu)
Canh Tuất 1970 (Khá) Qúy Mùi 1943 (Xấu)
Giáp Tý 1984 (Khá) Mậu Thân 1968 (Xấu)
Bính Dần 1986 (Khá) Nhâm Tý 1972 (Xấu)
Nhâm Thân 1992 (Khá) Bính Thìn 1976 (Xấu)
Qúy Dậu 1993 (Khá) Mậu Ngọ 1978 (Xấu)
Giáp Ngọ 1954 (Trung bình) Đinh Mão 1987 (Xấu)

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Giáp Ngọ 1954

TUỔI XÔNG ĐẤT 2021 TỐT - NÊN CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT 2O21 XẤU - NÊN TRÁNH
Tân Tỵ 1941 (Khá) Nhâm Tý 1972 (Xấu)
Nhâm Dần 1962 (Khá) Qúy Mùi 1943 (Xấu)
Kỷ Dậu 1969 (Khá) Giáp Tý 1984 (Xấu)
Bính Tuất 1946 (Khá) Ất Sửu 1985 (Xấu)
Đinh Tỵ 1977 (Khá) Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
Bính Dần 1986 (Khá) Qúy Mão 1963 (Xấu)
Mậu Dần 1998 (Khá) Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
Tân Hợi 1971 (Trung bình) Qúy Sửu 1973 (Xấu)
Giáp Dần 1974 (Trung bình) Giáp Dần 1974 (Xấu)
Bính Thìn 1976 (Trung bình) Nhâm Tý 1972 (Xấu)

Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Nhâm Ngọ 1942

TUỔI XÔNG ĐẤT 2021 TỐT - NÊN CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT 2O21 XẤU - NÊN TRÁNH
Bính Dần 1986 (Tốt) Đinh Hợi 1947 (Xấu)
Đinh Dậu 1957 (Khá) Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
Ất Tỵ 1965 (Khá) Bính Tuất 1946 (Xấu)
Bính Thân 1956 (Khá) Bính Ngọ 1966 (Xấu)
Kỷ Mùi 1979 (Khá) Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
Kỷ Sửu 1949 (Khá) Ất Mão 1975 (Xấu)
Giáp Thìn 1964 (Khá) Canh Thân 1980 (Xấu)
Đinh Mão 1987 (Khá) Qúy Hợi 1983 (Xấu)
Giáp Tuất 1994 (Khá) Ất Sửu 1985 (Xấu)
Ất Hợi 1995 (Khá) Tân Mùi 1991 (Xấu)
Xem tuổi xông đất năm 2021 cho tuổi Mùi năm mới gặp nhiều may mắn, suôn sẻ Xem tuổi xông đất năm 2021 cho tuổi Thân tình như ý, ước thành nguyện đạt Xem tuổi xông đất 2021 cho tuổi Dậu năm mới làm gì cũng thuận buồm xuôi gió
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp