Tác giả

Thành viên
Tuệ Minh

Tuệ Minh

Họ tên: Hoàng Trần Thu
Bút danh: Tuệ Minh
Twitter: https://twitter.com/Hnhtinhnhsng1
Thông tin thêm: "I'm all alone, but not lonely" - Xin chào tôi là Tuệ Minh, tôi đã bắt đầu với công việc content chuyên nghiệp được 5 năm. Tôi yêu viết và thích chụp ảnh, tôi đã thực hiện một số bộ ảnh chụp chân dung cho nữ và tôi rất yêu thích công việc hiện tại của tôi.