Hai thành phố của Việt Nam được công nhận là thành phố học tập toàn cầu

Hai thành phố của Việt Nam được công nhận là thành phố học tập toàn cầu

Ngày 23/9, UNESCO cho hay Việt Nam có 2 thành phố tham gia mạng lưới Các thành phố học tập toàn cầu (GNLC).

Ngày 23/9, thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) được UNESCO công nhận là thành phố học tập toàn cầu cùng với 53 thành phố khác đến từ 27 quốc gia. Hai thành phố này được công nhận nhờ vào thành tích áp dụng học tập suốt đời ở cấp độ địa phương. 

Hai thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận là ''thành phố học tập toàn cầu'' - Ảnh 1
TP. Vinh được ghi nhận là thành phố học tập toàn cầu.

UNESCO chia sẻ rằng, các thành phố trong mạng lưới GNLC đã chứng tỏ việc thực hành các chính sách học tập suốt đời hiệu quả và bền vững.

Hai thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận là ''thành phố học tập toàn cầu'' - Ảnh 1
TP. Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp.

Học tập suốt đời là một khái niệm khác rộng hơn về học tập mà thế giới đang phát triển và thảo luận. Khái niệm này đề cập đến việc bất cứ ai cũng nên học, mọi lúc, mọi nơi và mọi hình thức.

Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu GNLC của UNESCO là một mạng lưới quốc tế cung cấp nguồn cảm hứng, bí quyết và thực tiễn tốt nhất. Thành phố học tập ở mọi giai đoạn phát triển có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc chia sẻ ý tưởng với các thành phố khác, vì các giải pháp cho các vấn đề nảy sinh khi một thành phố học tập phát triển có thể đã tồn tại ở các thành phố khác.

Mạng lưới này còn ỗ trợ việc đạt được tất cả 17 mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). GNLC của UNESCO hỗ trợ và cải thiện việc thực hành học tập suốt đời ở các thành phố trên thế giới bằng cách thúc đẩy đối thoại chính sách và học tập đồng đẳng giữa các thành phố thành viên; liên kết; nuôi dưỡng quan hệ đối tác; hỗ trợ phát triển năng lực; và phát triển các công cụ để khuyến khích và ghi nhận những tiến bộ đạt.