Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mão

Đầu năm 2021, cùng tham khảo ngày, giờ cũng như hướng xuất hành cho tuổi Mão để nghênh đón Tài thần, rước lộc về nhà.
Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mão - thumbnail

Người tuổi Mão cần chọn đúng hướng, ngày, giờ xuất hành đầu năm 2021 theo thông tin tham khảo dưới đây để đón tài lộc, cầu sức khỏe, bình an.

Sinh năm 1951: Tuổi Tân Mão

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 15h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1963: Tuổi Quý Mão

Ngày xuất hành: Ngày mồng Một tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mão - Ảnh 1

Sinh năm 1975: Tuổi Ất Mão

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 3 giờ đến 7h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1987: Tuổi Đinh Mão

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 23 giờ đến 1h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1999: Tuổi Kỷ Mão

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 23 giờ đến 1h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Bắc để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần