2 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại Quảng Ngãi

2 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại Quảng Ngãi

Hai trận động đất có cường độ thấp với 3,2 và 3,3 độ richter, cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Ngày 14/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Vật lý địa cầu), cho biết, vào lúc 8 giờ 56 phút 44 giây, tại tọa độ 15,161 độ vĩ Bắc, 108,419 độ kinh Đông, một trận động đất có độ lớn 3,3 Richter đã xảy ra. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Vị trí tâm chấn tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngay sau đó, vào 9 giờ 01 phút 06 giây, một trận động đất khác có độ lớn 3.2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,150 độ vĩ Bắc, 108,391 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ thiên tại bằng 0. Vị trí tâm chấn vẫn thuộc huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

2 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh 1
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Mặc dù chưa ghi nhận bất cứ tác động tiêu cực, hai trận động đất nay vẫn được đang theo dõi chặt chẽ bởi Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần.