Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2021 lần 1 - Tất cả các mã đề

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 07/07/2021 14:40 (GMT +7)
Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề, 2 Đẹp cập nhật mới nhất đáp án tất cả các mã đề môn Toán.
Hashtag #Kỳ thi THPT Quốc gia #NEWS #Nóng trên MXH

Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021 tất cả các mã đề, đang cập nhật!

Xem đề thi môn Toán tất cả các mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 102 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 102 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021.
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 102 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021.

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 103 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 103 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 103 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 104 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 104 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 104 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 105 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 106 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 106 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 106 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 107 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 107 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 107 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 108 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 109 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 109 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 109 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 110 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 110 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 110 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 111 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 111 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 111 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 112 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 113 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 113 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 113 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 114 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 114 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 114 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 115 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 115 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 115 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 116 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 116 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 116 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 117 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 117 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 117 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 118 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 118 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 118 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 119 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 119 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 119 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 120 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 120 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 120 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 121 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 121 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 121 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 122 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 122 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 122 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 123 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 123 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 123 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án đề thi môn Toán mã đề 124 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021
Đáp án gợi ý đề thi môn Toán mã đề 101 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

Thời gian thi của môn Toán: 120 phút

Môn Toán bắt đầu phát đề thi vào lúc 14h20p, đến 14h30 bắt đầu tính thời gian làm bài.

Cấu trúc đề thi môn Toán

Đề thi môn Toán gồm 50 câu trắc nghiệm. Về cấu trúc, đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 sẽ tổng hợp các kiến thức của ba năm học cấp ba. Trong đó:

- Kiến thức lớp 12 gồm các nội dung: Khảo sát hàm số, hàm số mũ - logarit, Nguyên hàm, Tích phân, Số phức, Khối đa diện, Khối tròn xoay, Hình tọa độ Oxyz.

- Kiến thức lớp 11 gồm các nội dung: Lượng giác (kết hợp Khảo sát hàm số), Tổ hợp - Xác suất, Cấp số cộng, cấp số nhân, Quan hệ vuông góc.

- Kiến thức lớp 10 gồm các nội dung: Ê líp (Kết hợp Tích phân), Tam thức bậc 2.

Quy chế chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định.

- Thí sinh đến 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ, sẽ không được dự thi buổi thi đó.

- Trong quá trình thi phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của Ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

- Ở địa điểm thi, thi sinh phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi.

- Trong phòng thi, các thí sinh phải ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình.

- Thi sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào các giấy tờ liên quan như đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp trước khi làm bài.

- Kiểm tra kĩ đề thi trước khi làm bài. Nếu phát hiện các lỗi đề thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cho cán bộ phòng thi chậm nhất là 5 phút, tính từ thời điểm phát đề.

- Thí sinh không được gian lận, không được sử dụng tài liệu trái phép, không được trao đổi, chép bài của người khác, làm mất trật tự phòng thi trong suốt quá trình thi.

-  Thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi chỉ được viết bằng một màu mực và không được dùng mực màu đỏ.

- Với bài thi tự luận, khi nộp bài, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi.

- Trường hợp không làm được bài, thí sinh vẫn phải nộp lại tờ giấy thi của bài thi tự luận hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm của bài thi trắc nghiệm.

2Dep.vn liên tục cập nhật đáp án tất cả các mã đề của đề thi môn Toán, đáp án môn Ngữ Văn cùng đề thi và đáp án của các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 nhanh và chính xác nhất. Cập nhật tại Mọi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Đáp án môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 lần 1 Đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 lần 1 Hồ Văn Cường bên mẹ ruột trước ngày thi tốt nghiệp THPT sau ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp