Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 08/07/2021 17:07 (GMT +7)
2 Đẹp - Cập nhật đề môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 nhanh nhất. Đề thi môn Tiếng Anh các mã đề được cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Hashtag #Kỳ thi THPT Quốc gia #NEWS #Nóng trên MXH

Xem ngay trọn bộ đáp án môn Tiếng Anh tất cả mã đề tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 401

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 1
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 2
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 3
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 401
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 401

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 402

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 5
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 6
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 402
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 402

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 403

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 8
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 9
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 10
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 403
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 403

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 404

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 12
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 13
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 14
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 404
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 404

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 405

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 16
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 17
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 18
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 405
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 405

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 406

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 20
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 21
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 22
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 406
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 406

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 407

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 24
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 25
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 26
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 407
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 407

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 408

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 28
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 29
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 30
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 408
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 408

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 409

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 32
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 33
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 34
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 409
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 409

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 410

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 36
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 37
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 38
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 410
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 410

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 411

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 40
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 41
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 42
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 411
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 411

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 412

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 44
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 45
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 46
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 412
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 412

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 413

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 48
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 49
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 50
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 413
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 413

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 414

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 52
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 53
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 54
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 414
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 414

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 415

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 56
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 57
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 58
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 415
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 415

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 416

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 60
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 61
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 62
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 63

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 417

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 64
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 65
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 66
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 417
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 417

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 418

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 68
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 69
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 70
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 418
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 418

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 419

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 72
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 73
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 74
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 419
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 419

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 420

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 76
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 77
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 78
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 420
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 420

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 422

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 80
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 81
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 82
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 422
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 422

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 423

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 84
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 85
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 86
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 423
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 423

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 421

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 88
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 89
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 90
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 421
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 421

Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 424

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 92
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 93
Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề - Ảnh 94
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 424
Đề thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 424

Thời gian thi của môn Tiếng Anh: 60 phút

Môn Tiếng Anh sẽ bắt đầu phát đề thi vào lúc 14h20p, đến 14h30p sẽ bắt đầu tính thời gian làm bài.

Cấu trúc đề thi của môn Tiếng Anh

Đề thi môn Tiếng Anh sẽ gồm 50 câu trắc nghiệm. Về cấu trúc, đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 sẽ tổng hợp các kiến thức liên quan Ngữ âm, Ngữ pháp - Từ vựng, Chức năng giao tiếp - Từ/ngữ thể hiện chức năng giao tiếp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Trong đó:

 • Phần Ngữ âm gồm các nội dung: Phát âm, Trọng âm.
 • Phần Ngữ pháp - Từ vựng gồm các nội dung: Ngữ pháp (mạo từ, câu điều kiện, thì, từ nối, giới từ...), Từ vựng, Từ đồng nghĩa, Từ trái nghĩa, Tìm lỗi sai.
 • Phần Chức năng giao tiếp - Từ/ngữ thể hiện chức năng giao tiếp gồm các nội dung: Chức năng giao tiếp.
 • Phần Kỹ năng đọc gồm các nội dung: Điền từ vào bài đọc, Đọc hiểu.
 • Phần Kỹ năng viết gồm các nội dung: Câu có nghĩa gần nhất với câu đã cho; Nối hai câu thành một câu.

Quy chế chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định.

- Thí sinh đến 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ, sẽ không được dự thi buổi thi đó.

- Trong quá trình thi phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của Ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

- Ở địa điểm thi, thi sinh phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi.

- Trong phòng thi, các thí sinh phải ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình.

- Thi sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào các giấy tờ liên quan như đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp trước khi làm bài.

- Kiểm tra kĩ đề thi trước khi làm bài. Nếu phát hiện các lỗi đề thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cho cán bộ phòng thi chậm nhất là 5 phút, tính từ thời điểm phát đề.

- Thí sinh không được gian lận, không được sử dụng tài liệu trái phép, không được trao đổi, chép bài của người khác, làm mất trật tự phòng thi trong suốt quá trình thi.

-  Thí sinh không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi chỉ được viết bằng một màu mực và không được dùng mực màu đỏ.

- Với bài thi tự luận, khi nộp bài, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi.

- Trường hợp không làm được bài, thí sinh vẫn phải nộp lại tờ giấy thi của bài thi tự luận hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm của bài thi trắc nghiệm.

2Dep.vn liên tục cập nhật tất cả các mã đề của đề thi môn Tiếng Anh và đề thi của các môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 nhanh và chính xác nhất. Cập nhật tại Mọi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021.

Đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia lần 1 năm 2021 - Tất cả các mã đề Hóa Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021 lần 1 - Tất cả các mã đề môn Sử Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia năm 2021 - Tất cả các mã đề Vật lý
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp