Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mùi

Tham khảo hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mùi để chọn được hướng đi đúng, đón nhận may mắn, tiền tài.
Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mùi - thumbnail

Dưới đây là hướng xuất hành chi tiết cho từng năm sinh của người tuổi Mùi trong ngày đầu năm 2021. Chọn đúng hướng, bạn sẽ rước lộc vào nhà, tiền vô tới tấp.

Sinh năm 1955: Tuổi Ất Mùi

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần–

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1967: Tuổi Đinh Mùi

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 3 giờ đến 7h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Mùi - Ảnh 1

Sinh năm 1979: Tuổi Kỷ Mùi

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 23 giờ đến 1h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1991: Tuổi Tân Mùi

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 2003: Tuổi Quý Mùi

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 15h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần