Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Thân

Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Thân để gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa trong năm mới.
Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Thân - thumbnail

Cùng xem hướng xuất hành đầu năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Thân để biết chọn ngày, giờ, hướng đi phù hợp đón nhận nhiều điều may.

Sinh năm 1956: Tuổi Bính Thân

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 23 giờ đến 1h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1968: Tuổi Mậu Thân

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Xem hướng xuất hành đầu năm 2021 cho người tuổi Thân - Ảnh 1

Sinh năm 1980: Tuổi Canh Thân

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 15h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 1992: Tuổi Nhâm Thân

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 11 giờ đến 13h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Sinh năm 2004: Tuổi Giáp Thân

Ngày xuất hành: Ngày mồng 1 tết

Thời gian xuất hành: Từ 3 giờ đến 7h tính theo (giờ địa phương)

Đi về hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần