Ban hành quy định đào tạo liên kết trực tuyến với trường nước ngoài

Ban hành quy định đào tạo liên kết trực tuyến với trường nước ngoài

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư quy định đào tạo liên kết trực tuyến với trường nước ngoài đối với trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Theo Thông tư quy định, các cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài sẽ thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng thời, cần đảm bảo thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Đối với chương trình liên kết đại học: chương trình của hai cơ sở giáo dục tại nước ngoài và Việt Nam phải được triển khai đào tạo trực tuyến ở cùng ngành, trong điều kiện chọn ngành khác, cần phải lựa chọn ngành gần với dự định liên kết đào tạo.

Ban hành quy định đào tạo liên kết truyện tuyến với trường nước ngoài - Ảnh 1
Ban hành quy định đào tạo liên kết truyện tuyến với trường nước ngoài.

Đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, nếu đào tạo cùng ngành hoặc ngành gần thì chương trình sẽ được triển khai thời lượng giảng dạy đạt từ 20% tổng thời lượng của chương trình. Đối với chương trình liên kết, áp dụng phương thức giảng dạy trực tuyến tối đa là 30%.

Chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ngoài nước phải là cở được kiểm định chất lượng giáo dục và có thẩm quyền về giáo dục, được quốc gia đó công nhận.

Ngoài ra, thông tư yêu cầu duy trì các bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2020.