Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định buộc thôi học với học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định buộc thôi học với học sinh

Sau 32 năm áp dụng, Bộ Giáo dục và đào tạo đã quyết định bỏ quy định buộc thôi học với học sinh vi phạm kỷ luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo mới, bổ sung thêm các biện pháp kỷ luật tích cực và bỏ quy định buộc thôi học với học sinh THPT theo Thông tư 08/TT ngày 31/03/1988 về Khen thưởng và kỷ luật được áp dụng 32 năm qua.

Bộ Giáo dục thay đổi quy định về khen thưởng và kỷ luật - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các biện pháp kỷ luật tích cực được giáo viên sử dụng linh hoạt trong các tình huống: động viên, khuyên bảo, phê bình riêng với học sinh có khuyết điểm. Phối hợp với với cha mẹ và người giám hộ để cùng học sinh thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm; tư vấn tâm lý cho học sinh.

Học sinh có thể bị phạt bằng các hình thức như lao động công ích, trực nhật, tự rút bài học cho bản thân. Đồng thời, thông tư mới thay từ “đuổi” học” thành “tạm dừng học tập trên lớp” tối đa 2 tuần.

Như vậy, theo dự thảo này, các trường không sử dụng hình thức kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh. Thay vào đó là các hình thức nhân văn và tích cực hơn.