Có cần phải đổi sang CCCD gắn chíp nếu làm thẻ CCCD mã vạch trước ngày 23/1 hay không?