Mức hưởng BHYT sẽ tăng 100% khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021

Mức hưởng BHYT sẽ tăng 100% khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021

Từ năm 2021, nếu có thẻ BHYT điều trị trái tuyến thì mức hưởng sẽ được tăng từ 60% lên 100%.

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, người khám chữa bệnh trái tuyến được hưởng mức theo tỷ lệ như sau: tại bệnh viện tuyến Trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 60% chi phí điều trị nội trú; Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Mức hưởng BHYT sẽ tăng 100% khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021 - Ảnh 1
Mức hưởng BHYT sẽ tăng 100% khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021.

Đồng thời, mức hưởng BHYT đúng tuyến bao gồm:

- 100% áp dụng với người có công với cách mạng, cựu chiến binh; Trẻ em dưới 6 tuổi; Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ…

- 95% áp dụng với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

- 80% áp dụng với các đối tượng khác.

Như vậy, đến năm 2021, đối với người hưởng BHYT đi khám bệnh trái tuyến tại các cơ sở y tế tuyến huyện sẽ hưởng mức bảo hiểm là 100%.