Nhiễm sắc thể Y dần biến mất gây nguy cơ “tuyệt chủng” cho nam giới

Nhiễm sắc thể Y dần biến mất gây nguy cơ “tuyệt chủng” cho nam giới

Số lượng nhiễm sắc thể Y đang giảm dần về số lượng mở ra nhiều cuộc thảo luận về nguy cơ biến mất của đàn ông.

Giới tính sinh học của một người được phân biệt dựa trên nhiễm sắc thể X và Y. Nhiễm sắc thể Y là nhiễm sắc thế phát triển đặc tính của giống đực, tạo ra tinh trùng.

Trong khi nhiễm sắc thể X có khoảng 1000 gen thì nhiễm sắc thể Y chỉ có 45 gen.

Một nghiên cứu mới cho thấy nhiễm sắc thể Y đang giảm số lượng. Theo thời gian, nhiễm sắc thể Y đã thoái hóa và ít trao đổi với nhiễm sắc thể X. Bên cạnh đó, vì con người không mang cặp nhiễm sắc thể YY, nên không thể tái tổ hợp nhiễm sắc thể Y như cách nhiễm sắc thể X đang phát triển. Đây là nguyên nhân giảm số lượng của nhiễm sắc thể này.

Nhiễm sắc thể Y dần biến mất gây nguy cơ “tuyệt chủng” cho nam giới - Ảnh 1
Nhiễm sắc thể XY

Trong một nghiên cứu khác của nhà di truyền học người Úc Jennifer Graves, cách đây 166 triệu năm, nhiễm sắc thể Y có số lượng gen tương tự nhiễm sắc thể X là khoảng 1669. Song nhiễm sắc thể Y có thể biến mất sau 4.5 triệu năm.

Việc mất hoàn toàn nhiễm sắc thể Y có khả năng xảy ra, vì nó đã xảy ra với các loài khác bao gồm cả loài gặm nhấm dưới lòng đất như chuột chũi, cũng như một số loài chuột gai ở Nhật Bản. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc giới tính đực sẽ biến mất vì mất đi nhiễm sắc thể Y.

Nhà di truyền học Rasmus Nielsen của Đại học California chia sẻ: “Mất nhiễm sắc thể Y không có nghĩa là mất đi giống đực. Nếu nhiễm sắc thể Y biến mất, một gen khác có thể sẽ đảm nhận vai trò quyết định giới tính chính trong quá trình phát triển của con người".

Tuy vậy, sự biến mất của nhiễm sắc thể Y vẫn mở ra nhiều cuộc thảo luận về nguy cơ biến mất của đàn ông.