Thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1/7

Thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021, quy định và hướng dẫn cụ thể về thủ tục xác nhận thông tin cư trú cho công dân, áp dụng từ ngày 1/7.

Luật Cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, đồng thời đây cũng là thời điểm việc quản lý nơi cư trú của công dân dựa trên số định danh cá nhân (số CCCD) thay cho sổ hộ khẩu chính thức được áp dụng.

Theo đó, Luật Cư trú 2020 quy định, cơ quan quản lý cư trú sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân đăng ký thường trú, tạm trú, thay vào đó sẽ cập nhật thông tin về nơi thường trú, tạm trú vào cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đồng thời, nếu thực hiện các thủ tục về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ đối với trường hợp đã được cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trước ngày 1/7 thì sẽ thu hồi sổ hộ khẩu cũ.

Những quy định này khiến không ít công dân thắc mắc rằng: “Không được cấp sổ hộ khẩu mới, sổ cũ đã bị thu hồi thì làm sao chứng minh được thông tin về nơi cư trú?”. Liên quan đến xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1/7, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 55/2021 hướng dẫn chi tiết thủ tục tiến hành việc xác nhận này.

Thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1-7 - Ảnh 1

Theo đó, điều 17 Thông tư 55/2021 quy định để yêu cầu xác nhận thông tin về nơi cư trú, công dân được chọn một trong 2 cách:

- Cách 1: Để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú, công dân có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú bao gồm: Công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

- Cách 2: Để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú, công dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú trong thời gian 3 ngày sẽ có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Thủ tục xác nhận thông tin cư trú khi sổ hộ khẩu bị thu hồi từ ngày 1-7 - Ảnh 1

Xác nhận thông tin về cư trú sẽ bao gồm các nội dung như thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Đối với cá nhân không có nơi thường trú, nơi tạm trú có yêu cầu xác nhận về việc khai báo cư trú thì xác nhận này sẽ có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp. Các trường hợp yều cầu xác nhận thông tin cư trú khác thì văn bản xác nhận sẽ có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê