Cách tính mức hưởng lương hưu của những người có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng từ ngày 1/1/2022

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 13/12/2021 14:39 (GMT +7)
Chính phủ quy định, từ 1/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Hashtag #Người lao động #Bạnbiếtgìchưa #Nóng trên MXH

Cụ thể, Lao động đưa tin về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP. Trong đó có quy định, từ ngày 1/1/2022 sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đã nêu tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này của tháng 12/2021.

Cách tính mức hưởng lương hưu của những người có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng từ ngày 1/1/2022 - Ảnh LĐO
Cách tính mức hưởng lương hưu của những người có lương hưu dưới 2,5 triệu đồng từ ngày 1/1/2022 - Ảnh LĐO

Với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995, mức lương hưu hằng tháng sau khi đã thực hiện điều chỉnh lương hưu như trên mà có mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp vẫn dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng thêm từ ngày 1/1/2022. Trong đó quy định cụ thể như sau:

Đối với người mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trong khoảng  từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống sẽ tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng.

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trong khoảng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng, sẽ được tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi điều chỉnh, mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sẽ là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Ảnh VTV
Ảnh VTV

Căn cứ theo quy định trên, sau khi tăng 7,4% mức lương hưu của người dân nằm trong khoảng từ 2,3 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng nên sẽ được tăng lên là 2,5 triệu đồng.

Với những đối tượng có mức lương hưu sau khi tăng 7,4% vẫn dưới 2,3 triệu đồng thì Chính phủ quy định sẽ được cộng thêm 200.000 đồng.

8 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương hưu từ 1/1/2022 Từ 1/1/2022 sẽ tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội Sẽ điều chỉnh tăng lương hưu từ 1/1/2022

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp