Cận thị bao nhiêu độ sẽ không được nhập ngũ?

Cận thị bao nhiêu độ sẽ không được nhập ngũ?

Theo điểm c khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị.

Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Không chỉ vậy, quá trình nhập ngũ còn là cơ hội rèn luyện tinh thần, thể lực, kỷ luật, ý chí phấn đấu và cống hiến cho Tổ quốc.

Thế nhưng, muốn tham gia nghĩa vụ quân sự cần phải đạt được những tiêu chí nhất định về sức khỏe, trong đó có điều kiện không có các loại tật khúc xạ về mắt.

Cụ thể, theo điểm c khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ).

Như vậy, người cận thị từ 1,5 diop trở lên sẽ không thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cận thị bao nhiêu độ sẽ không được nhập ngũ? - Ảnh 1
Như vậy, người cận thị từ 1,5 diop trở lên sẽ không thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định rõ về tiêu chuẩn văn hóa của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, như sau:

- Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp.

Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

- Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Đồng thời, công dân nghiện ma túy, có HlV, AIDS, cũng không được gọi nhập ngũ.