Giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ là chiến lược quốc gia

Giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ là chiến lược quốc gia

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới thụ hưởng bình đẳng.

Một trong những mục tiêu đáng lưu ý trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, thu hút được đông đảo sự quan tâm của dư luận đó là giảm giờ làm việc nhà cho phụ nữ.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP, mục tiêu tổng quát của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 là để góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước cần phải tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Tăng cường bình đẳng giới, giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ - Ảnh 1
Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Tăng cường bình đẳng giới, giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ - Ảnh minh họa

Đặc biệt, cần đạt được 04 chỉ tiêu trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm:

- Chỉ tiêu 1: Về công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ sẽ giảm số giờ trung bình làm còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

- Chỉ tiêu 2: Người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản đạt 80% năm 2025 và đến 2030 đạt 90%; người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70%.

- Chỉ tiêu 3: Từ năm 2025 trở đi, số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng đạt 100%.

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Tăng cường bình đẳng giới, giảm thời gian làm nội trợ cho phụ nữ - Ảnh 1

- Chỉ tiêu 4: Có 70% năm 2025 và 100% năm 2030, cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nghị quyết số 28/NQ-CP chính thức sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành là 3/3/2021.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê