Công nhân nữ nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà.
Công nhân nữ nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà không? - thumbnail

Thời gian qua, một số người lao động và doanh nghiệp có thắc mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022. Sau đây là thuật lại những chính sách, quy định của Bảo hiểm xã hội về vấn đề này. 

Mới đây, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn về việc thực hiện quyết định 08/2022 của Thủ tướng chính phủ trước những đề nghị hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Theo đó về đối tượng được hỗ trợ chính sách theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Không tham gia BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH.

Công nhân nữ nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà không? - Ảnh 1

Do vậy người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định tại quyết định 08. Cơ quan BHXH luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để xác nhận danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động. 

Về đối tượng và điều kiện thụ hưởng theo quyết định 08 thì người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ. 

Công nhân nữ nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà không? - Ảnh 2

Việc doanh nghiệp chậm đóng hay nợ đóng BHXH và việc xác nhận người lao động có tham gia đóng BHXH là 2 quan hệ khác nhau. Đối với người lao động có tham gia BHXH thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận việc có tham gia BHXH chứ không liên quan đến việc doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng BHXH. Như vậy đối với doanh nghiệp đang nợ đóng hay chậm đóng BHXH mà người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định 08 thì vẫn được giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Trong vòng 2 ngày khi nhận được danh sách người lao động từ doanh nghiệp thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận danh sách đối với người lao động đang làm việc được quy định tại quyết định 08/2022.