Từ 1/7 điện thoại 2G, 3G không được nhập về Việt Nam

Từ 1/7 điện thoại 2G, 3G không được nhập về Việt Nam
Từ 1/7, điện thoại sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp công nghệ E-UTRA - tức công nghệ 4G.

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã ban hành Thông tư 43 về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – phần truy cập vô tuyến". Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/7, điện thoại sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp công nghệ E-UTRA - tức công nghệ 4G.

Từ 1/7 điện thoại 2G, 3G không được nhập về Việt Nam - Ảnh 1
Từ 1/7 điện thoại 2G, 3G không được nhập về Việt Nam

Đồng thời Thông tư này cũng quy định là sẽ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài  kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh trên lãnh thổ Việt Nam.

Được biết mục đích của thông tư này nhằm thúc đẩy sử dụng thiết bị 4G/5G, để tới năm 2025 có thể phổ cập smartphone. Và cũng là nền tảng để các nhà mạng có thể dừng công nghệ di động thế hệ cũ, nhằm thực hiện mục tiêu trong "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang thúc đẩy để smartphone giá rẻ được sản xuất tại Việt Nam được đưa vào sử dụng rộng rãi. Đồng thời Bộ cũng tiến hành thúc đẩy các nhà mạng phối hợp với doanh nghiệp sản xuất điện thoại trong nước để thử nghiệm chuyển đổi cho các thuê bao đang sử dụng điện thoại 2G sang smartphone 4G.

Được biết, tại Việt Nam theo thống kê sơ bộ số thuê bao sử dụng thiết bị 2G vẫn còn hơn 10 triệu, trong khi đó số lượng thuê bao sử dụng smartphone khoảng 88 triệu, số lượng sử dụng thiết bị hỗ trợ 4G khoảng 83 triệu.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê