Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển

UBND TP Nha Trang cho tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại một số khu vực do tình trạng suy giảm rạn san hô.
Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển  - thumbnail

Theo tin từ Zing, sáng 22/6, chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa Võ Chí Vương cho biết, Tỉnh ủy đã ra đề nghị tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại một số khu vực thuộc vùng Vịnh Nha Trang. Ngoài ra, phía Tỉnh ủy cũng kết luận, tình trạng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang do các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản là đúng.

Cụ thể, trong văn bản kết luận có nêu: "Qua ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, báo cáo của Ban quản lý Vịnh Nha Trang, UBND TP Nha Trang và ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, bước đầu cho thấy việc suy giảm phần lớn rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun là một quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm, gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan".

Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển giữa tình hình suy giảm rạn san hô
Nha Trang tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển giữa tình hình suy giảm rạn san hô

Trong đó, nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, chịu tác động từ cơn bão Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 năm 2021. Còn nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc suy giảm rạn san hô nêu trên là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban quản lý Vịnh Nha Trang còn nhiều hạn chế, tồn đọng.

Nhiều hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang, đặc biệt là rạn san hô trong khu bảo tồn biển Hòn Mun vẫn chưa được xử lý triệt để như: khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, vi phạm khi xây dựng các công trình ven biển, xả thải từ các hoạt động du lịch…

Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam. Vì thế, việc bảo tồn, giữ gìn và phục hồi hệ sinh thái biển đa dạng tại Vịnh Nha Trang, trong đó có rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun là một trong những nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và quan trọng của tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh ủy cũng kết luận, tình trạng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang do các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản là đúng.
Tỉnh ủy cũng kết luận, tình trạng suy giảm rạn san hô tại khu vực Hòn Mun, vịnh Nha Trang do các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản là đúng.
Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam.
Vịnh Nha Trang là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia và cũng là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam.

Do đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Nha Trang cho tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm hư hại rạn san hô trong khu vực vùng Vịnh Nha Trang, nhất là tại khu vực Hòn Mun.

Bên cạnh đó, cần khoanh vùng bảo vệ các khu vực nhạy cảm, đang có dấu hiệu phục hồi các hệ sinh thái (các rạn san hô và các bãi giống, bãi đẻ) của Vịnh Nha Trang cũng như gia tăng tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Hòn Mun.

Ngoài ra, cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô khu vực Hòn Mun và khu vực Vịnh Nha Trang, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp để phục hồi, bảo vệ.