Từ 1/1/2021, người lao động được bảo vệ khỏi quấy rối tình dục công sở

Từ 1/1/2021, người lao động được bảo vệ khỏi quấy rối tình dục công sở
Từ 1/1/2021, người lao động được bổ sung thêm 3 quyền mới theo khoản 1 điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó có việc được bảo vệ khỏi quấy rối tình dục.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi đáng kể so với Bộ luật Lao động năm 2012 mà người sử dụng lao động và người lao động cần chú ý.

Người lao động có thêm 3 quyền mới - Ảnh 1
Người lao động có thêm 3 quyền mới từ năm 2021.

Cụ thể có 3 điều mà người lao động nên nắm rõ đó là:

1. Không bị cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc.

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Những quy định mới này với mục đích để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người lao động một cách tốt nhất trước những rủi ro, nguy hiểm có thể xảy đến.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 vẫn giữ nguyên các quyền của người lao động như quy định hiện hành:

4. Người lao động được tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử.

5. Người lao động được hưởng mức lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; đồng thời sẽ được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động và được nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể.

6. Người lao động sẽ được gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật, đồng thời được yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động.

7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

8. Đình công.

Lưu ý, các quyền nêu trên của người lao động mang tính khuôn mẫu, trong đó, có những quyền mang tính độc lập của người lao động (người lao động được tự quyết), như là từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của mình, tự do lựa chọn việc làm... Và có những quyền mang tính tập thể, người lao động không thể thực hiện quyền một cách riêng lẻ, như quyền đình công (chỉ được đình công khi đa số người lao động đồng ý và đúng trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019).

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Le