Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng mỗi tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Theo đó, từ 15/11/2020, sinh viên theo học ngành sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên đang theo học.

Bên cạnh đó, mỗi sinh viên còn được nhận 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Từ năm 2021-2022: Mỗi tháng sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng - Ảnh 1
Sinh viên theo học ngành sư phạm sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên đang theo học.

Nghị định 116 cũng quy định chi tiết về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đối với từng trường hợp cụ thể như các sinh viên đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp; đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học...

Trong trường hợp chậm bồi hoàn, sinh viên phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định, còn nếu không thực hiện nghĩa vụ thì cơ quan thu hồi kinh phí bồi hoàn có quyền khởi kiện tại tòa án.

Nghị định 116 này chính thức có hiệu lực từ 15/11, nhưng áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022.