Ngày 20/10 thực chất là ngày gì và có từ khi nào?

Ngày 20/10 thực chất là ngày gì và có từ khi nào?

Ngày 20/10 có lịch sử 70 năm kể từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (trước đây gọi là Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam) được thành lập vào năm 1930.

Theo lịch sử, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) được thành lập vào ngày 20/10/1930. Đánh dấu sự kiện trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày tưởng niệm Hai bà Trưng vào ngày 6 tháng 2 Âm lịch. Sau thống nhất, cả hai miền đều kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam vào ngày 20/10.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày 20/10 có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ý nghĩa đặc biệt của ngày 20/10 có thể bạn chưa biết.

Vào ngày 20/10, các cơ quan đoàn thể, đơn vị tại Việt Nam đều tổ chức ngày kỷ niệm, tôn vinh phụ nữ. Người vợ, người mẹ trong gia đình cũng thường được chồng con chúc mừng, tặng quà, tặng thiệp như một lời tri ân dành cho người phụ nữ đã luôn chăm sóc cho họ.

Ngoài ra, vào ngày này, vấn đề về bình đẳng giới cũng thường được đưa ra thảo luận và thúc đẩy để nâng cao quyền của phụ nữ trong xã hội. Tuy rằng, tại Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt về quyền phụ nữ nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề như bạo hành gia đình và tình trạng phân biệt nam nữ do ảnh hưởng từ truyền thống Nho giáo.