3 quy định mới đáng chú ý về lương hưu, tuổi nghỉ hưu từ năm 2022

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 01/01/2022 17:30 (GMT +7)
Nhiều chính sách mới về lương hưu, tuổi nghỉ hưu sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022. Người lao động cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi của mình.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Người lao động #Bạnbiếtgìchưa #Nóng trên MXH

Điều chỉnh cách tính lương hưu với lao động nam

Năm 2022 lương hưu vẫn được tính theo công thức sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Nhưng từ năm 2022 với lao động nam nghỉ hưu có sự điều chỉnh.

Cụ thể, khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014 đã có quy định: mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này từ ngày 1/1/2018, sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đã được quy định tại Điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

- Là 16 năm đối với lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018, 17 năm với lao động nam nghỉ hưu năm 2019, năm 2020 là 18 năm, 19 năm là nghỉ năm 2021 và từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

- Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi sẽ được tính là 15 năm.

3 quy định mới đáng chú ý về lương hưu, tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 - Ảnh minh họa
3 quy định mới đáng chú ý về lương hưu, tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: 2 triệu chứng xuất hiện rất sớm khi nhiễm biến thể Omicron

Như vậy, lao động nam từ năm 2022 trở đi, phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính tỷ lệ hưởng thấp nhất là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (còn ở lao động nữ tỷ lệ chỉ là 15 năm đóng BHXH). Nhưng đối với năm 2021, lao động nam chỉ cần đóng BHXH đủ 19 năm là  đã được hưởng 45%.

Để lao động nam đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% khi nghỉ hưu thì từ năm 2022,  phải có thời gian đóng BHXH đủ 35 năm trở lên (nếu là năm 2021 thì lao động nam chỉ cần đóng từ đủ 34 năm trở lên).

Tăng tuổi nghỉ hưu

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 qua định, tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2022 sẽ tăng lên so với năm 2021.

Cụ thể, trong điều kiện lao động bình thường, năm 2022 tuổi nghỉ hưu của người lao động là: Đối với nữ sẽ đủ 55 tuổi 8 tháng và với nam sẽ đủ 60 tuổi 6 tháng. Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2022 so với tuổi nghỉ hưu năm 2021 đã được điều chỉnh tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và đối với lao động nữ đã tăng thêm 4 tháng.

Trong điều kiện lao động bình thường, nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu: Người lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường.

Cụ thể:

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có từ đủ 15 năm trở lên.

- Người lao động làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 có từ đủ 15 năm trở lên.

- Người lao động bị suy giảm khả năng làm việc từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên thì tuổi nghỉ hưu thấp nhất năm 2022 là 55 tuổi 6 tháng đối với nam và 50 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ.

Trong điều kiện lao động bình thường, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu: Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu là những người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt. Cụ thể: Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.

3 quy định mới đáng chú ý về lương hưu, tuổi nghỉ hưu từ năm 2022 - Ảnh 2

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định, từ 1/1/2022, mức lương hưu và mức trợ cấp hàng tháng của người lao động sẽ được tăng lên. Theo đó, so với mức lương hưu, mức trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 12/2021 sẽ tăng là 7,4%.

Nghị định cũng quy định những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 hàng tháng sẽ được tăng thêm 200.000 đồng nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống; nếu có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng thì người hưởng lương hưu sẽ được tăng lên mỗi tháng thành 2,5 triệu đồng.

Sau khi điều chỉnh theo quy định này mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng là căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Chính sách có hiệu lực từ 1/2022: Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, xả nhiều rác phải trả nhiều tiền 2 trường hợp chỉ 35 tuổi đã có thể nghỉ việc để lĩnh lương hưu Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, người lao động sẽ bị giảm 2% tỷ lệ lương hưu

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp