Tăng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu từ 1/7/2021

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 21/06/2021 17:20 (GMT +7)
Từ ngày 1/7/2021, người từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ được hưởng trợ cấp xã hội là 360.000 đồng/tháng.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Quy định pháp luật #NEWS #Nóng trên MXH

Về đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có các mức trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng này từ ngày 1/7/2021.

Cụ thể, theo nghị định này thì mức tăng chuẩn trợ cấp xã hội từ 270.000 đồng/tháng sẽ lên 360.000 đồng/tháng.

Mức tính trợ cấp dựa trên công thức mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số.

Chính phủ quy định những mức hỗ trợ cho người cao tuổi không có lương hưu từ 1/7/2021 - Ảnh minh họa
Chính phủ quy định những mức hỗ trợ cho người cao tuổi không có lương hưu từ 1/7/2021 - Ảnh minh họa

Cụ thể, người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng theo từng nhóm điều kiện sau:

- Người thuộc hộ nghèo; những trường hợp không có người có người thân phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; nhóm người từ 60 - 80 tuổi được nhân với hệ số 1,5, tương đương mỗi tháng sẽ nhận được 540.000.đồng. (1)

- Người thuộc hộ nghèo; đối tượng không có người thân phụng dưỡng hoặc có nhưng người phụng dưỡng này cũng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; những người từ 80 tuổi trở lên được hưởng mức hệ số 2,0, tương đương mỗi tháng sẽ nhận được 720.000 đồng. (2)

- Nhóm người từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không nằm trong danh sách (1) và (2); nhóm người sống ở xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, theo quy định sẽ được hưởng hệ số 1,0 tương đương mỗi tháng nhận được 360.000 đồng.

- Trường hợp những người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; không thuộc trường hợp (1) và (2); không có lương hưu, hàng tháng không được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, thì mỗi tháng sẽ được trợ cấp xã hội với hệ số 1,0, tương đương mỗi tháng nhận được 360.000 đồng.

Tăng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi không có lương hưu từ 1/7/2021 - Ảnh 2

- Người cao tuổi thuộc đối tượng hộ nghèo; những người không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; người không có điều kiện sống ở cộng đồng; trường hợp đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng, hàng tháng sẽ được hưởng hệ số 3,0, tương đương mỗi tháng nhận được 1.080.000 đồng.

Như vậy, theo quy định này từ ngày 1/7/2021, nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, hàng tháng không có trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng trợ cấp xã hội mỗi tháng là 360.000 đồng, nghĩa là so với hiện hàng tăng 90.000 đồng/tháng. Nghị định cũng nêu rõ, một số nhóm đặc thù sẽ căn cứ theo hướng dẫn về tiêu chí nêu trên, và nhân với hệ số để ra số tiền trợ cấp xã hội mỗi tháng được hưởng.

Từ ngày 1/7/2021: Ba nhóm trẻ em được tăng trợ cấp xã hội Những trường hợp được đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu còn 15 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp