Công nhân viên chức ngoại tình có thể bị buộc thôi việc

Công nhân viên chức ngoại tình có thể bị buộc thôi việc

Cán bộ, công viên chức có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị kỷ luật từ khiển trách tới buộc thôi việc.

Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, những công chức, viên chức vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong 24 tháng lại vi phạm thì bị coi là tái phạm. Nếu hành vi vi phạm đó được coi là vi phạm lần đầu nhưng được tính là tình tiết tăng nặng khi xem xét xử lý kỷ luật.

Công chức, viên chức ngoại tình sẽ bị xử lý kỷ luật - Ảnh 1
Công chức, viên chức ngoại tình sẽ bị xử lý kỷ luật.

Theo khoản 9 điều 8 và khoản 9 điều 16 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về luật hôn nhân và gia đình, cụ thể là ngoại tình thì đều bị xử lý, với mức thấp nhất là khiển trách. Người nào tái phạm hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị buộc thôi việc.

Theo đó, hành vi được xem là vi phạm về hôn nhân và gia đình được hiểu là ngoại tình: Tức sống chung với người đã có gia đình hoặc đang có gia đình nhưng lại có quan hệ bất chính với người khác...