Thẻ căn cước công dân mã vạch sẽ bị cắt góc để chuyển sang thẻ gắn chíp

Thẻ căn cước công dân mã vạch sẽ bị cắt góc để chuyển sang thẻ gắn chíp

Bộ Công an quy định sẽ thu, hủy chứng minh nhân dân 12 số, Căn cước công dân gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc khi làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015 do Bộ Công an vừa công bố, quy định một số điều kiện và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong 2 tháng.

Điểm đáng chú ý, khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh thư nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành theo các trường hợp sau.

Đổi thẻ căn cước công dân mã vạch sang thẻ gắn chíp sẽ bị cắt góc - Ảnh 1
Công dân sẽ phải đổi Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch sang thẻ Căn cước công dân có gắn chíp.

Đối với trường hợp Chứng minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và chữ) thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp.

Khi trả thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị công dân nộp lại giấy hẹn cùng với Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân có gắn mã vạch đó. Mỗi cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân.

Trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát đến địa chỉ yêu cầu thì cơ quan quản lý - nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành cắt góc và trả Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân mã vạch sang thẻ gắn chíp sẽ bị cắt góc - Ảnh 1
Thẻ căn cước công dân khi bị cắt sẽ có cạnh góc vuông là 1,5cm, ghi vào hồ sơ và trả cho công dân.

Đối với trường hợp Chính minh nhân dân 12 số, thẻ Căn cước công dân có gắn mã vạch bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân và chữ) thì thu và hủy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đó và ghi vào hồ sơ.

Bộ Công an cũng lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Khi công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân có trong Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ với thông tin trên các giấy tờ của công dân xuất trình.

Thông tin công dân trong phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân được lấy từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin trùng khớp thì thực hiện cấp theo quy định. Trường hợp thông tin không trùng khớp thì đề nghị công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh thông tin của công dân. Nếu thấy đủ căn cứ chứng minh các giấy tờ công dân xuất trình là hợp lệ thì chỉnh sửa thông tin công dân trên phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân.

Ngoài ra, trường hợp thông tin công dân chưa có dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ hợp lệ về những thông tin trên phần mềm thu nhận hồ sơ Căn cước công dân. Nếu thấy đủ căn cứ thì nhập thông tin công dân và thực hiện theo quy định. Nếu qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và nêu rõ lý do. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

Chia sẻ facebook Hồng Ngọc