Giáo viên nghỉ việc không lương do Covid-19 chính thức được hỗ trợ

Giáo viên nghỉ việc không lương do Covid-19 chính thức được hỗ trợ

Thủ tướng vừa ban hành các nghị quyết sửa đổi về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo quyết định mới, việc hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng được áp dụng với những người lao động bị mất việc từ 1 tháng trở lên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên và không có nguồn để trả lương. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế và tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không kéo dài quá 3 tháng.

Giáo viên nghỉ việc không lương do Covid-19 chính thức được hỗ trợ - Ảnh 1
Giáo viên nghỉ việc không lương do Covid-19 chính thức được hỗ trợ.

Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có nhiệm vụ lập danh sách các giáo viên ở trong diện được hỗ trợ, đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này. Sau khi có xác nhận, trong 3 ngày, doanh nghiệp/cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả phê duyệt.

Ngoài ra, nghị quyết này còn hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương. Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội trả kết quả phê duyệt cho vay.