Khi nào cảnh sát giao thông được kiểm tra cốp xe, điện thoại của người dân?

Khi nào cảnh sát giao thông được kiểm tra cốp xe, điện thoại của người dân?

Việc cảnh sát giao thông kiểm tra cốp xe, điện thoại, ví… chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng trong đó có cất giấu tang vật vi phạm.

Việc khám xét phải tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể, theo luật sư Đào Thị Liên - Giám đốc công ty Luật TNHH Tiền Phong (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) phân tích trên Báo Dân Trí, Thông tư 65/2020/TT-BCA không quy định cụ thể CSGT được kiểm tra cốp xe, điện thoại, đồ dùng cá nhân khác của người tham gia giao thông nhưng CSGT vẫn được quyền kiểm tra trong trường hợp sau:

Trường hợp có căn cứ cho rằng trong phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật vi phạm hành chính; người tham gia giao thông có cất giấu trong người những đồ vật, phương tiện được dùng để vi phạm hành chính. 

Khi nào cảnh sát giao thông được kiểm tra cốp xe, điện thoại người dân? - Ảnh 1

Với những trường hợp trên, theo quy định tại Điều 123, Điều 127, Điều 128 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, CSGT được quyền quyết định khám phương tiện, đồ vật và khám người theo thủ tục hành chính nhưng phải có quyết định bằng văn bản.

Trước khi tiến hành khám người, người khám phải thông báo quyết định cho người bị khám biết. Khi khám người, nam khám nam, nữ khám nữ và phải có người cùng giới chứng kiến. Mọi trường hợp khám người đều phải lập biên bản. Quyết định khám người và biên bản khám người phải được giao cho người bị khám 01 bản.