Hà Nội sẽ có thêm 8 quận mới

Hà Nội sẽ có thêm 8 quận mới

Chương trình 04 đề cập đến nhiều nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, phát triển nông thôn và nâng cấp 8 huyện ở Hà Nội lên quận cho giai đoạn 10 năm tới.

Trong 10 chương trình công tác toàn khóa vừa được Thành ủy Hà Nội thông qua, thì Chương trình 04 về xây dựng nông thôn mới với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, phát triển nông thôn,đã lên kế hoạch cho giai đoạn 10 năm tới đó là Hà Nội sẽ đưa 5 huyện lên quận trong 5 năm tới và thêm 3 huyện nữa vào giai đoạn 2026-2030. 

Cụ thể, chương trình 04 đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Sắp tới Hà Nội sẽ có thêm 8 quận - Ảnh 1
Hà Nội dự kiến có thêm 8 quận trong 10 năm tới. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Trong đó giai đoạn 2021-2025, TP sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị tại 5 huyện sẽ lên quận là Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng và giai đoạn 2026-2030 có 3 huyện sẽ lên quận là Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh.

Về nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Hà Nội dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng khoảng 15% so với giai đoạn 2016-2020) trong đó tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Cụ thể, vốn từ ngân sách Nhà nước là 83.700 tỷ đồng; từ doanh nghiệp và nhân dân là khoảng 8.980 tỷ đồng.

Đồng thời TP Hà Nội cũng đã xây dựng cơ chế, cùng với các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp để có thể thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng lĩnh vực chế biến trên địa bàn. Ngoài ra các cơ quan chức năng cũng đã quyết định sẽ đơn giản hóa, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công và tăng cường chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trước đó đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển năm huyện thành quận do Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban. Được biết, Ban chỉ đạo này sẽ có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, phát triển 5 huyện nói trên trở thành quận thuộc thành phố Hà Nội như kế hoạch mà Thành ủy Hà Nội đã thông qua.

Sắp tới Hà Nội sẽ có thêm 8 quận - Ảnh 1
Sắp tới Hà Nội sẽ có thêm 8 quận - Ảnh minh họa
Chia sẻ facebook Thanh Lê