400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

Dịch Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến trình tự động hóa. Tuy nhiên, điều này khiến cho hàng trăm triệu lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.

Tự động hóa đã rất phát triển trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng áp lực tài chính bất ngờ mà các doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt đã tạo ra một cơn bão hoàn hảo để chuyển sang tự động hóa.

Trong các lần suy thoái trước, các doanh nghiệp đều tìm tới giải pháp tinh gọn để chuyển sang tự động hóa. Và trong một số trường hợp, suy thoái đơn thuần là chất xúc tác đẩy nhanh tiến trình thay đổi này.

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030 - Ảnh 3

Tự động hóa giúp giảm nhu cầu về nhân sự về hành chính và hệ thống nhà kho ít phụ thuộc vào con người. Điều đó có nghĩa là nếu như có một người nhiễm bệnh thì không phải cách ly cả một văn phòng.

Theo một nghiên cứu của Deloitte cho thấy 50% công việc có thể được tự động hóa trong vòng 1 thập niên tới. Theo như Mckinsey, 400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030, tương đương với 15% lực lượng lao động toàn cầu.

Tự động hóa chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhiều người hi vọng rằng nếu tự động hóa có thể thay thế cho lao động trình độ thấp thì nó cũng sẽ mở ra việc giảm số giờ làm việc và cơ hội cho những việc làm theo giờ đòi hỏi sự sáng tạo giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030 - Ảnh 2

Một đề xuất giúp bù đắp cho những công việc tự động hóa chính là khái niệm thu nhập cơ bản phổ quát (UBI). Một số kế hoạch của UBI sẽ bao gồm 1.000 USD trợ cấp định kỳ hàng tháng dành cho mọi công nhân mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.

Theo ước tính có tới 14 % lực lượng lao động toàn cầu sẽ phải chuyển sang một công việc mới vào năm 2030 do tự động hóa. 66% giám đốc điều hành tham gia khảo sát của MCkinsey cho rằng việc thu hẹp khoảng cách các kỹ năng là ưu tiên trong top 10 những thay đổi về công nghệ.

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030 - Ảnh 4

Tương lai của những công nhân Mỹ không chỉ nằm trên những trang giấy. Khi tự động hóa phát triển, các giải pháp chính trị có thể sử dụng để khôi phục nền kinh tế và lực lượng người lao động đang đối mặt với tương lai bất định. Họ buộc phải nỗ lực hơn để cải thiện khả năng làm việc của bản thân nếu không muốn bị robot chiếm mất việc làm.

Chia sẻ facebook Thu Trần