Lao động nữ mang thai được hưởng thêm 3 quyền lợi từ 2021

Lao động nữ mang thai được hưởng thêm 3 quyền lợi từ 2021
Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7 sẽ được làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Lao động nữ khi mang thai thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Do đó, pháp luật đã có các quy định dành riêng cho đối tượng này.

1. Lao động nữ mang thai được giảm giờ làm

Theo khoản 2, Điều 155 Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 ghi nhận: Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

Cụ thể lao động nữ làm việc nặng nhọc, độc hại khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Lao động nữ mang thai được hưởng thêm 3 quyền lợi từ 2021 - Ảnh 1
Từ năm 2021, lao động nữ mang thai có quyền từ chối làm thêm giờ.

2. Lao động nữ mang thai được chuyển làm công việc khác an toàn hơn

BLLĐ quy định từ ngày 1/1/2021, lao động nữ làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… khi mang thai sẽ được giảm 1 giờ làm việc hàng ngày nếu thông báo cho người sử dụng lao động biết.

3. Lao động nữ mang thai có quyền từ chối làm thêm giờ

Để bảo vệ thai sản cho lao động nữ, khoản 1, Điều 137 BLLĐ năm 2019 nêu rõ:

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Phụ nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Theo quy định này, người lao động nữ mang thai dưới 7 tháng hoặc dưới 6 tháng (nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) vẫn có thể phải làm ca đêm, làm thêm giờ nếu người sử dụng lao động yêu cầu.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ nếu được người này đồng ý nghĩa là lao động nữ mang thai có quyền từ chối làm thêm giờ.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Le