Lợi nhuận bột giặt NET tăng gấp đôi

Lợi nhuận bột giặt NET tăng gấp đôi
Công ty cổ phần Bột giặt NET vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với mức lợi nhuận tăng trưởng tới 70% so với cùng kỳ năm 2019

Công ty cổ phần Bột giặt NET vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt 381 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với quý II và tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về lợi nhuận, bột giặt NET lãi trước thuế 34,1 tỷ đồng, là quý đầu tiên lợi nhuận quay đầu giảm sau 3 quý tăng trưởng liên tiếp. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận NET tăng trưởng 70%. 

Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi - Ảnh 1
Lợi nhuận Bột giặt NET tăng gấp đôi.

Năm 2020, bột giặt NET đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu và 86,28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm Bột giặt NET đã hoàn thành trên 85% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty cổ phần Bột giặt NET tiền thân là Việt Nam Tân hóa phẩm, được thành lập vào năm 1972. Sau cổ phần hoá, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội vào năm 2010. Năm 2019, thương hiệu bột giặt này đạt doanh thu thuần 1.157 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế hơn 80 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm 2018.

Chia sẻ facebook Copy URL
IG