Năng lực học tập của trẻ có thể được dự báo qua gene

Năng lực học tập của trẻ có thể được dự báo qua gene

Theo nghiên cứu, gene dự báo năng lực học tập và có thể quyết định 11% năng lực học tập của một đứa trẻ, nền tảng giáo dục của người mẹ chiếm 15%.

Từ năm 2018, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 1 triệu người từ nhiều quốc gia. Kết quả cho thấy gene có thể quyết định tới 11% năng lực học tập của con người, nền tảng giáo dục của người mẹ quyết định 15% còn thu nhập của cha mẹ là 7%. 

Các nhà khoa học ước tính, khi có thêm dữ liệu về dấu gene, họ có thể đưa ra kết luận rằng khoảng 80% kết quả học tập của trẻ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và 20% phụ thuộc vào gene.

Năng lực học tập của trẻ có thể được dự báo qua Gene - Ảnh 1
Các nhà nghiên cứu cho rằng, gene có thể đóng góp tối đa 20% vào kết quả học tập của một người, 80% còn lại là đến từ các yếu tố bên ngoài. Ảnh: NBCNews.

Tuy vậy, một số nhà nghiên cứu khác lo ngại về phương pháp nghiên cứu kiểm tra gene này có thể trở thành chất xúc tác khiến nạn phân biệt chủng tộc nghiêm trọng hơn. Bởi lẽ, trong quá khứ đã xuất hiện tư tưởng ủng hộ cho việc nghiên cứu thành phần di truyền để nuôi dưỡng các "đặc tính thượng đẳng" và loại bỏ "các loại hạ đẳng" của loài người.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng lo ngại về việc sử dụng thông tin về dấu gene sẽ bị thương mại hóa trong khi nghiên cứu vẫn chưa kết thúc.

Nhà xã hội học Ben Domingue của Đại học Standford nhận xét rằng, các thông tin về dấu ấn gen là một công cụ khoa học rất hữu ích và nhiều tiềm năng. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Trong tương lai, chúng ta sẽ có đủ năng lực để dự báo tất cả những tác dụng của công cụ này.