Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8

Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8
Từ 16/8/2021, người dân khi muốn cấp lại, đổi thẻ BHYT theo mẫu mới thì có thể tới cơ quan BHXH huyện, tỉnh bất kỳ nếu thông tin trên thẻ BHYT không thay đổi.

Quyết định số 811/QĐ-BHXH mới được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành có bổ sung thêm quy định về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN… và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, người tham gia BHYT ở huyện, tỉnh khác có nhu cầu cấp lại, đổi thẻ BHYT và những thông tin trên thẻ không bị thay đổi thì BHXH huyện, tỉnh khác sẽ tiến hành cấp/đổi theo mẫu thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8 - Ảnh 1
Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8 - Ảnh minh họa
Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8 - Ảnh 1

Trước đó, Quyết định số 1666/QĐ-BHXH cũng đã được BHXH Việt Nam ban hành. Trong đó có nêu cụ thể về việc ban hành mẫu thẻ BHYT mới. Tính từ ngày 01/4/2021, nước ta đã có mẫu thẻ BHYT mới, và phôi thẻ sẽ có đầy đủ các thông tin như:

- Mã số: Gồm có 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia BHYT;

- Họ và tên, cùng ngày sinh, giới tính của người tham gia BHYT;

- Mã mức hưởng BHYT của người tham gia;

Người dân được đổi thẻ BHYT mẫu mới ở bất kỳ địa phương nào từ ngày 16/8 - Ảnh 1

- Mã nơi sinh sống của người tham gia BHYT, tên cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT;

- Giá trị sử dụng của thẻ: Từ ngày …/…/…

- Thời điểm đủ 05 năm liên tục của thẻ: In từ ngày…/…/… mà người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục theo quy định hiện hành;

- Nơi cấp, đổi thẻ BHYT, chữ ký…

Quyết định số 811 này được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 16/8/2021.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê