Người xuất cảnh phải trả bao nhiêu tiền để được xét nghiệm Covid-19

Người xuất cảnh phải trả bao nhiêu tiền để được xét nghiệm Covid-19
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh được Bộ Y tế ban hành với mục đích tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 để xuất cảnh đi lao động, học tập và công tác ở nước ngoài. 

Theo đó, mức chi phí xét nghiệp Covid-19 bằng phương pháp test nhanh là 238.000 đồng/mẫu, với phương pháp rRT-PCR, chi phí tối đa là 734.000 đồng/mẫu.

Người xuất cảnh phải trả giá tối đa 734.000 đồng/mẫu khi xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1
Xét nghiệm rRT-PCR trong phòng thí nghiệm.

Trong khi chờ Bộ Y tế và Bộ Tài chính thống nhất ban hành quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tính đủ chi phí, cơ quan này đề nghị các đơn vị, địa phương áp dụng mức giá đã được quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư số 14/2019/TT-BYT.

Theo quy định Luật Khám, chữa bệnh, Luật giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại các cơ sở y tế của Nhà nước địa phương quản lý.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ mức giá của dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm nêu trên để thu và thanh toán với người sử dụng.

Chia sẻ facebook Copy URL
Én