Tác giả

Thành viên
Quả Chanh Thành Tinh

Quả Chanh Thành Tinh

Họ tên: Trần Minh Thu
Bút danh: Quả Chanh Thành Tinh
Twitter: https://twitter.com/balabolofsksd
Thông tin thêm: Dùng cả thanh xuân để ăn chơi. Giờ đi viết để kiếm tiền tiếp tục ăn chơi!!!