Ngày này năm xưa: Hội nghị toàn thể cân đo 1983 định nghĩa lại đơn vị Mét

Ngày này năm xưa: Hội nghị toàn thể cân đo 1983 định nghĩa lại đơn vị Mét
Ngày 21/10/1983, Hội nghị toàn thể cân đo lần thứ 17 được tổ chức để định nghĩa lại về đơn vị Mét.

Hội nghị toàn thể về cân đo được thành lập vào 1875 theo điều khoản Công ước Mét nhằm đại diện cho lợi ích các quốc gia thành viên. Được biết, Hội nghị được diễn ra 4 năm một lần tại Sèvres, phía Tây Nam Paris, Pháp.

Ngày 21/10/1983, Hội nghị được tổ chức lần thứ 17 để tái định nghĩa về Mét. Cụ thể, các quốc gia thành viên đã thống nhất lại rằng: Mét là khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1/299.792.458 giây.

Ngày này năm xưa: Hội nghị toàn thể Cân đo 1983 tái định nghĩa về Mét - Ảnh 1
Ngày này năm xưa: Hội nghị toàn thể Cân đo 1983 tái định nghĩa về Mét.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 11 vào năm 1960, Mét được định nghĩa là bước sóng ánh sáng.

Hội nghị toàn thể Cân đo quốc tế có hai loại thành viên, thành viên đầy đủ và thành viên kết giao. Hiện tại, thành viên đầy đủ có khoảng 54 quốc gia, thành viên kết giao có khoảng 34 quốc gia. Việt Nam tham gia là thành viên kết giao từ năm 2003.

Chia sẻ facebook Copy URL
IG