Người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì tính trợ cấp tuất thế nào?

Người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì tính trợ cấp tuất thế nào?

Nhiều người thắc mắc rằng, nếu tham gia đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu nhưng không may qua đời thì gia đình có được hưởng trợ cấp tử tuất không?

Sự kiện: BHXH tự nguyện

Với trường hợp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quy định cụ thể tại Điều 80 Luật BHXH, đó là người đang tham gia BHXH tự nguyện mà bị chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định và thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH. Về quyền lợi thân nhân, theo quy định sẽ được hưởng như sau:

Về trợ cấp mai táng tại Điều 80 Luật BHXH:

“1. Những người thuộc trường hợp sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động tham gia đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên;

Người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì tính trợ cấp tuất thế nào? - Ảnh 1
Người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì tính trợ cấp tuất thế nào? - Ảnh minh họa

b) Những người đang được hưởng lương hưu.

2. Theo quy định, phí trợ cấp mai táng sẽ được bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết”.

Về trợ cấp tuất tại Điều 81 Luật BHXH:

“1. Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần nếu người mất là người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu.

2.Đối với thân nhân của người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, mức trợ cấp tuất một lần đđược tính theo số năm đã đóng BHXH. Trong đó, Điều 79 của Luật này quy đình, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; tính bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Người đóng BHXH tự nguyện, đến tuổi hưởng lương hưu không may qua đời thì tính trợ cấp tuất thế nào? - Ảnh 1

Nếu người lao động mất khi thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH; trường hợp có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và 3 tháng mức bình quân tiền lương.

3. Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết thì mức trợ cấp tuất một lần được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong thời gian 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ tuất được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu”.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê