Tăng tiền ăn cho trẻ lang thang được bảo vệ khẩn cấp lên 60.000 đồng/ngày

Tăng tiền ăn cho trẻ lang thang được bảo vệ khẩn cấp lên 60.000 đồng/ngày

Bắt đầu từ 1/7, tiền ăn cho trẻ lang thang cơ nhỡ trong thời gian chờ đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội sẽ tăng thêm 20.000 đồng/ngày so với mức cũ.

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, trong đó hướng dẫn cụ thể về một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó có quy định, tiền ăn của các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ được tăng từ ngày 1/7.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này quy định, tiền ăn của các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng là 60.000 đồng/người/ngày. Tức là tăng 20.000/ngày so với quy định cũ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 29 năm 2014.

Tăng tiền ăn cho trẻ mồ côi cả cha, mẹ không nơi nương tựa từ ngày 1/7 - Ảnh 1
Tăng tiền ăn cho trẻ mồ côi cả cha, mẹ không nơi nương tựa từ ngày 1/7 - Ảnh minh họa

Trong đó, tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:

- Trường hợp là nạn nhân của bạo lực gia đình; những người bị xâm hại tình dục, thân thể; trường hợp bị buôn bán; đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội do bị cưỡng bức lao động.

- Đối tượng là trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Những trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp khác.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/7/2021 mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 270.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng (tăng thêm 70.000 đồng/tháng).

Nghị định cũng quy định 08 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

- Mồ côi cả cha và mẹ;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tăng tiền ăn cho trẻ mồ côi cả cha, mẹ không nơi nương tựa từ ngày 1/7 - Ảnh 1

Đối với những đối tượng này nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì theo quy định, sẽ được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bằng mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tương ứng.

Thông tư này có đã hiệu lực từ ngày 7/7/2021 nhưng những chính sách này bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2021.

Chia sẻ facebook Copy URL
Thanh Lê