Quy trình thủ tục nhận tiền hỗ trợ xây nhà do thiên tai, bão lụt

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 09/11/2020 11:57 (GMT +7)
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt gây ra trong tháng 10/2020 ở các tỉnh miền Trung.
Hashtag #Cứu trợ miền trung #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Chính phủ đã ban hành nghị quyết 165/NQ-CP về quy định hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng do thiên tai gây ra vào đợt lũ tháng 10 vừa qua tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt.
Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ do thiên tai, bão lụt.

Cụ thể  mức hỗ trợ như sau:

Nhà bị hư hỏng hoàn toàn: Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ.

Nhà bị hư hỏng nặng: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ.

Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương kết hợp với nguồn lực từ địa phương sẽ được chính quyền địa phương xem xét và quyết định mức hỗ trợ cho các hộ dân cho phù hợp.

Hồ sơ: Các hộ gia đình thuộc diện nêu trên sẽ điền Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

- Trưởng thôn sẽ tiến hành lập danh sách hộ gia đình thuộc diện nêu trên đồng thời tiến hành họp với các tổ chức có liên quan để bình xét mức độ hư hại về nhà cửa của các hộ gia đình để gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, trong vòng 2 ngày Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

- Đặc biệt sẽ có những trường hợp cấp thiết sẽ được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cứu trợ ngay, nếu thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi thẩm định sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hỗ trợ, nếu thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh xem xét, quyết định, nếu thiếu nguồn lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Khi nhận được hỗ trợ, đơn vị trực thuộc sẽ phải thực hiện ngay việc trợ giúp cho đối tượng bảo đảm đúng quy định và có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

Bão số 12 gây mưa lớn ở miền Trung từ chiều 9/11 Vợ giấu chồng ủng hộ 1,5 tỷ đồng tiền định mua nhà, xe để giúp đỡ miền Trung Sẵn sàng sơ tán 28.285 người ở miền Trung để tránh bão số 10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp